Prihlášky


Na naše akcie sa môžete hlásiť telefonicky na číslach 02/6428 3051 alebo 0903/277553 alebo e-mailom na adrese naturtours@naturtours.sk

Pri posielaní e-mailov, prosím, udajte aj telefónny kontakt na Vás, prípadne aj korešpondenčnú adresu.

Účasť na akcii je však treba včas záväzne potvrdiť písomnou prihláškou, ktorú Vám na požiadanie pošlem. Prihláška je platná až po zaplatení celej ceny, resp. príslušnej zálohy na náš účet.

Pri leteckých cestách oznámte, prosím, svoj záujem čím skôr, lebo ceny leteniek sa s blížiacim sa termínom odletu obyčajne zvyšujú.

Informácie o našich akciách Vám rád poskytnem na vyššieuvedenom telefónnom čísle, najlepšie v "úradných" hodinách a v dňoch, keď práve nie som na cestách. Podrobnejšie informácie o našich akciách vo forme informačných listov Vám tiež môžem zaslať na požiadanie.