Motto: Milujeme ľudí a prírodu, obdivujeme ich diela


Vážení milovníci prírody, obdivovatelia kultúrnych pamiatok, turisti, milí priatelia!

Predkladám Vám náš program na rok 2020. Dvadsaťdva rokov som sa Vám prihováral na tomto mieste ako majiteľ cestovnej kancelárie Naturtours, ktorú, napriek minimálnej propagácii, časopis Cestovateľ vyhodnotil ako jednu z 10 najobľúbenejších na trhu. Nebola nikdy komerčne zameraná, účastníkov ciest spájala myšlienka spoznávať krásy prírody i krásy a historické pamiatky vytvorené géniom človeka, v neformálnej priateľskej atmosfére. Ja som bol pri tom spolu s Vami, to bol môj profit. Dlhý je zoznam krajín na piatich kontinentoch, ktoré sme navštívili. Je to neuveriteľná zbierka zážitkov, poznatkov a skúseností z hôr, púští, oceánov, džunglí, najrozmanitejších historických pamiatok a kultúr z celého sveta. Navždy v nás zostanú spomienky na miesta s názvami ako Himaláje, Kilimandžáro, Ohňová zem, Tádž Mahál, Machu Picchu, Perzepolis, Teotihuacán, Yellowstone, Ayers Rock, Iguazú, Solovecké ostrovy, Nový Zéland, Serengeti, Gobi, Atacama, Jeruzalem, Palmýra, Singapúr, Timbuktu, Kamčatka, Island, Elbrus, Tassília, Lalibela, Omo, La Paz, Bhútán, Krym, gruzínske Ušguli... Počet účastníkov, ktorí stáli na vrchole Mont Blancu je teraz 538 a tí, ktorí stáli so mnou na iných vrcholoch, sa už zrátať nedajú.

Keďže naša legislatíva nenašla optimálnu možnosť podnikania v pasívnom cestovnom ruchu pre malých podnikateľov, rozhodol som sa pre zmenu a od sezóny 2016 nás zaregistrovalo Ministerstvo vnútra ako občianske združenie Klub cestovateľov Naturtours. Od tej chvíle, tak ako predtým pod hlavičkou CK Naturtours, vyvíjame činnosť s cieľom odborne spoznávať živú i neživú prírodu, lokality Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, etológiu človeka rôznych národov a rás, šíriť myšlienku ochrany prírody, rozvoja telesnej kultúry hlavne aktívnou turistickou činnosťou. Členmi predsedníctva sú aj páni Marian Barczay, prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc., Ing. Ivan Lehotský, doc. RNDr. Martin Novacký, CSc. a Ing. Ľubomír Stredák.

V zmysle plánu činnosti sa budeme vždy snažiť, aby naše cesty mali čo najhodnotnejší program a najnižšiu možnú cenu pri udržaní slušného štandardu.

Prajeme Vám veľa šťastia, úspechov a krásnych zážitkov na našej modrej planéte počas celého roka 2020.

RNDr. Ivan Lehotský, CSc.,
majster športu v horolezectve, predseda OZ Klub cestovateľov Naturtours a sprievodca

P.S. Pre sezónu 2021 pripravujeme v programe viacero noviniek.Klub cestovateľov Naturtours, Ľuda Zúbka 23, 841 01 Bratislava, tel.: 02/64283051, 0903/277553