Program
akcií
v sezóne
2017


1. Hoggar,
– centrálna Sahara


2. Madeira,
a Porto Santo


3. Kanárske ostrovy

4. Nórsko, Lofoty

5. Severné
Portugalsko
a španielska
Galícia


6. Mont Blanc

7. Dolomity

8. Gruzínsko
– krásy Kaukazu
a pamiatky


9. Madeira,
a Porto Santo


10. Irán
– poklady Perzie

Program
KC Naturtours
na rok 2017
vo formáte pdf